http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท06/12/2022
ผู้เข้าชม1,253,046
เปิดเพจ2,132,067

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 2 ไร่ ลูกค้าเลือกแบบบ้านต้นแบบ  3 D มาให้ทางบริษัท เขียนแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ โครงการนี้สร้างพร้อมกัน 3 หลัง สามพี่น้อง หลังที่ 1 ของพี่ต้อม รหัส  VIP A 99 ขนาด 8.70*7.00 เมตร ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ครัว 1ห้องโถงรับรองแขก และระเบียงหน้าบ้าน งบประมาณค่าก่อสร้าง 820,000.00 บาท 46.41 ตร.ม. หลังของน้องสาว คุณ พรรณภรณ์ รหัส  VIP A 96 ขนาด 8.50*7.50 เมตร ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ครัว 1โถงรับรองแขกและระเบียงหน้า งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,090,000.00 บาท พื้นที่ 63.75 ตร.ม.หลังที่สาม ของหลานสาว รหัส VIP A 95 ขนาด 7.50*5.50 /1ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ครัว 1โถง 1 ระเบียงหน้า พื้นที่รวม 41.25 ตร.ม.ค่าก่อสร้าง 720,000.00 บาท รวมมูลค่าโครงการนี้สามหลัง 2,630,000.00 บาท ทำสำรวจพื้นที่ 20 ต.ค.61 ดำเนินการสอบแนวเขตแบ่งแยกแปลงที่ดินและเขียนแบบสถาปัตยกรรมยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หลังแบ่งแยกแปลงที่ดินแล้วเสร็จ ขั้นตอนทางราชการแล้วเสร็จ ธันวาคม 61  หลังจากขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น เข้าเคลียร์พื้นที่และเข้าก่อสร้างทันที ใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ส่งมอบพร้อมกัน 3 หลัง 180 วัน หลังช่างเข้าหน้างาน สอบถามข้อมูลสร้างบ้านโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 e-mail:nongmaw145@hotmail.com

                        หลังที่ 1 รหัส  VIP A 95 ขนาด 7.50*5.50

                      หลังที่ 2 รหัส VIP A 96 ขนาด 8.50*7.50

                    หลังที่ 3 รหัส VIP A 99 ขนาด 8.70*7.00

เข้าสำรวจพื้นที่ 20 ต.ค.2561 อยู่ระหว่างยื่นสอบแนวเขตและแบ่งแยกแปลงที่ดิน

ขั้นตอนเรื่องของที่ดินแล้วเสร็จจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างทันที คาดว่าขั้นตอนทาง

ราชการจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2561 นี้ และเข้าเคลียร์พื้นที่เตรียมก่อสร้างทันที

เข้าเคลียร์พื้นที่ปรับถมดิน 13-16 ก.พ.62 พร้อมทีมช่างเข้าหน้างานเริ่มงานฐานราก

ทันที โครงการนี้กำหนด วันทำงานก่อสร้างตัวบ้านไว้ 120 วันเสร็จพร้อมกัน 3 หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ เสาร์ที่ 2 มี.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างานเริ่มงานฐาน

ราก 30 วัน จะใช้เวลาก่อสร้างบ้านทั้งสามหลังนี้ อีก 90 วันส่งมอบตัวบ้าน โครง

การนี้มีรั้วเพิ่มเป็นบางหลัง ต่อเวลาส่วนงานรั้วเพิ่มอีกครั้ง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันศุกร์ที่ 8 มี.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 36 วัน ช่วง

งานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลาก่อสร้าอีก 84 วัน ส่งมอบทั้งสามหลัง ไม่รวม

งานรั้วเพิ่ม

คืบหน้างานก่อสร้างของวันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 50 วัน

ปิดงานฐานราก เริ่ิมงานโครงสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 70 วัน ส่งมอบทั้งสาม

หลัง ไม่รวมงานรั้วเพิ่ม

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 เม.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 69 วันจะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 51 วันส่งมอบทั้งสามหลัง หยุดเทษกาลสงกรานต์ 12-15 เปิด

ทำงาน 16 เม.ย.62 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 4 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 30 เม.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างาน 81 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 39 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ ไม่รวมงานรั้วเพิ่มนอกสัญญา

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 5 พ.ค.62 หลังช่างทำงานได้ 85 วัน จะใช้เวลาก่อ

สร้างอีก 35 วันส่งมอบทั้งโครงการพร้อมกันสามหลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 22 ก.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 160 วัน จะใช้

เวลาอีก 20 วันส่งมอบทั้งโครงการพร้อมงานรั้วเพิ่ม โครงการนี้มีการเลื่อนวันทำ

งานเพิ่มไปอีก 60 วัน เนื่องจากต้องรอวัสดุตกแต่งบางอย่างนำเข้าจาก ต่างประเทศ

                                     หลังที่  3 ในโครงการ

                                       หลังที่ 2 ในโครงการ

               หลังที่ 1 ในโครงการ จะมีงานเพิ่ม งานรั้วและโรงแท้งก์

รวมภาพวันปิดโครงการเมื่อ ต.ค.62 ที่ผ่านมา 180 วันที่ทำโครงการนี้ ปัญหาคือ

ฝนตกหนักตลอด งานรั้วเพิ่ม งานปรับพื้นที่ทำถนนในโครงการเพิ่ม งานเดินสาย

เมนไฟฟ้าในโครงการเพิ่มและต้องรอวัสดุแต่งบ้านบางอย่างนำเข้าจาก

ต่างประเทศเลยต้องเพิ่มวันทำงานเพิ่ม 60 วัน ขอขอบคุณท่านผู้กองราชันและ

ภรรยาที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทได้ให้บริการ


                               

                                          รับประกัน 6 เดือน


 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view