http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,975
เปิดเพจ2,122,389

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ใช้แบบ รหัสใหม่ VIP 16 ขนาด 10.60*12.30 ขนาด 165.56 ตรม. บ้านคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ห้องรับรองแขก ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมอยู่ 2,390,000 บาท เข้าทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง วันที่ 8 พ.ย.59 เข้าทำการก่อสร้าง วันที่ 16 พ.ย.59 เป็นต้นไป ใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 88 วัน ทำพิธีลงเสาเอก 27 พ.ย.59 ที่ปรึกษาออกแบบโครงการและรับเหมาก่อสร้างโดย บริษัท วีไอพีเรือนไม้ จำกัด สอบถามข้อมูลสร้างบ้านโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 , 080-517 1400 E-mail:nongmaw145@hotmail.com


                      นำบ้านต้นแบบมาแก้ไขสร้างตามใจผู้อยู่อาศัย

      แบบบ้าน VIP 16 โครงการตั้งอยู่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

เดินทางเข้าถึง อ.เชียงคาน บ่ายของวันที่ 6 พ.ย.59 เพื่อเตรียมงาน อ.เชียงคาน

เป็นอำเภอที่ติดริมฝั่งโขง กั้นระหว่าง ไทย-ลาว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม

ธรรมชาติและบรรยากาศดีเหมาะสำหรับพักผ่อนและท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของไทย

ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง วันที่ 7 พ.ย.ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง วันที่ 8 พ.ย.59

อบต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย บริการฉับไว สมกับปฏิรูปรองรับกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว


                          เข้าทำสำรวจพื้นที่ วันที่ 8 พ.ย.59

คืบหน้างานก่อสร้าง งานขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่ก่อสร้าง 12-13 พ.ย.59 เสร็จเรียบร้อย

เข้าทำการปรับถมพื้นที่สำหรับตั้งตัวอาคาร 13-15 พ.ย.59

   ทีมช่างและผู้บริหารของบริษัทเข้าถึงหน้างานช่วงค่ำของวันที่ 15 พ.ย.59ผู้บริหารเข้าพักที่ รัก ณ เชียงคานรีสอร์ท ซึ่งใกล้กับหน่วยงานก่อสร้าง สะดวกต่อ

การทำงาน เข้าพัก คืนของวันที่ 15 และ 16 พ.ย. 59

ช่วงเช้าของวันที่ 16 และ17 พ.ย.59 สำหรับการเข้าหน้างานใหม่ 2 วัน ช่วงงาน

ฐานราก จะใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่เกิน  88 วัน

คืบหน้างานก่อสร้าง ของวันที่ 18-21 พ.ย.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 6 วันช่วง

เตรียมงานฐานรากและงานโครงสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 84 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 22-25 พ.ย.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 10 วัน

งานฐานรากแล้วเสร็จ ขึ้นงานโครงสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 80 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 26-27 พ.ย.59 วันทำพิธีลงเสาเอก หลังช่างเข้า

หน้างานได้ 12 วัน ขึ้นงานโครงสร้างต่อหลังทำงานรอวันทำพิธีลงเสาเอก จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 78 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 17 วัน

ช่วงงานโครงสร้างชั้น 2 จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 71 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 3-5 ธ.ค.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 20 วัน

ขึ้นงานโครงสร้างชั้น 2 จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 68 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 6-13 ธ.ค.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 28 วัน งาน

โครงสร้างชั้นสองแล้วเสร็จ เริ่มงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 60 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 14-18 ธ.ค.59 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 33 วัน

ช่วงงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 55 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 19 ธ.ค.59-10 ม.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้

50 วัน ( มีหยุดเทศกาลปีใหม่ ) จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 32 วันส่งมอบทั้งโครงการ

รวมภาพคืบหน้างานก่อสร้างและการลงพื้นที่ตรวจงาน ของวันที่ 11-26 ม.ค.60

หลังช่างเข้าหน้างานได้ 66 วัน จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 16 วันแล้วเสร็จส่งมอบทั้ง

โครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 27-31 ม.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 71 วัน

คืหน้าไปกว่า 90% ของโครงการ จะใช้เวลาเก็บงานและทดลองระบบอีก 11 วัน

ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 1-14 ก.พ.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 85 วัน เหลือ

เก็บงานสีอาคารและทดลองระบบครั้งสุดท้าย จะใช้เวลาเก็บงานพร้อมส่งมอบบ้าน

ให้ลูกค้าอีก 3 วัน ลูกค้าถือฤกษ์นำพระขึ้นบ้าน

รวมภาพวันทดลองระบบและทำความสะอาดส่งมอบงาน 15-17 ก.พ. 60 และส่ง

มอบบ้านเจ้าของบ้านนำพระขึ้นบ้านใหม่ เช้าอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.60 เป็นอันเสร็จ

สิ้นโครงการ รวมใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 88 วัน เร็วกว่ากำหนด 2 วัน โครงการ

กำหนดวันก่อสร้างไว้ 90 วัน

ช่างขนเครื่องมือเดินทางกลับบริษัท เช้า 19 ก.พ.60ขอขอบคุณ คุณ ชยุตพงศ์

และครอบครัวที่มอบความไว้วางใจบริษัทได้ให้บริการขอบคุณ อบต.บุฮมและผู้ใหญ่

กำนันที่ให้การต้อนรับบริษัทเป็นอย่างดี ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้

ท่านในโอกาสต่อไป


                              รับประกันหลังการส่งมอบ 6 เดือน

                            

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view