http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท06/12/2022
ผู้เข้าชม1,253,057
เปิดเพจ2,132,078

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เลขที่26/1 ม.4 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ใช้แบบ VIP A 87 สร้างเป็นอาคาร คสล.บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด 8.50*12.50 เมตร ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1 ห้องอาหาร 1 โถงรับรองแขก 1 โรงรถในตัว พื้นที่ใช้สอย 106.25 ตรม.ด้วยงานประมาณค่าก่อสร้างเฉพาะตัวบ้าน 1.59 ล้านบาท ( ปี 2560 )เข้าทำสำรวจพื้นที่ วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.2560 ช่างเข้าหน้างาน 1 มิ.ย.2560 เริ่มงานทันที ใช้เวลาก่อสร้าง ตัวบ้าน 71 วันโครงการนี้มีงานรั้วและปรับพื้นที่เพิ่ม  สอบถามข้อมูลโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 , 080-517 1400 E-mail:nongmaw145@hotmail.com


                                แบบบ้านต้นแบบทรงโมเดิร์น

              นำมาเขียนแบบสร้าง รหัสใหม่ VIP A 87 ขนาด 8.50*12.50

     เข้าทำสำรวจปรับเตรียมหน้างาน วันที่ 22 พ.ค.60 ช่างเข้าหน้างาน 1 มิ.ย.60

ช่างเข้าหน้างาน 1 มิ.ย.60 เริ่มงานฐานรากของวันที่ 2 มิ.ย.60 จะใช้เวลาก่อสร้าง

อีกไม่เกิน 59 วัน แล้วเสร็จทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้าง ของวันที่ 3-6 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 6 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 55 แล้วเสร็จทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 7-13 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 13 วัน

งานฐานรากแล้วเสร็จต่อไปงานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 48 วัน

ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 14-15 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 15 วัน

เริ่มงานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 46 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 16-20 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 20 วัน

งานโครงสร้างตัวอาคารและเริ่มงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 41 วัน

ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 21-25 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 25 วัน

ช่วงงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 36 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

เฉพาะตัวบ้าน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 26-29 มิ.ย.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 29 วัน

ช่วงงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 32 วัน ส่งมอบทั้งโครงการโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 35 วัน

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 26 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

                                         เริ่มงานรั้ว 8 ก.ค.60

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 7-11 ก.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 40 วัน

มีงานรั้วและประตูรั้วเพิ่ม เพิ่มช่างเข้ามาทำให้แล้วเสร็จพร้อมกัน จะใช้เวลาก่อ

สร้างอีก 21 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ


                                              งานรั้ว

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 12-18 ก.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 47 วัน

จะใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่เกิน 14 วัน ส่งมอบทั้งโครงการบ้านพร้อมรั้วและปรับ

ภูมิทัศน์

                                             งานรั้ว

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 19-28 ก.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 57 วัน

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 15 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ ทั้งรั้วบ้านและรื้อบ้านหลังเก่า

พร้อมปรับภูมิทัศน์

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่29 ก.ค.-1 ส.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 61 วัน

ตัวบ้านในสัญญาส่งมอบ 15 ส.ค. เพิ่มงานนอกสัญญา เหลืองานรั้วบ้านจะใช้เวลา

อีก 20 วัน แล้วเสร็จทั้งโครงการ

                            งานรั้วและปรับพื้นที่บริเวณบ้าน

                    งานภายในห้องพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้ เกรด A

                     เคาน์เตอร์ครัวบุด้วยกระเบื้องแกรนิโต้เกรด A

                                          ห้องน้ำ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 2-8 ส.ค.60 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 69 วันจะใช้

เวลาอีก 13 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ หน่วยงานนี้ขยายเวลาทำงานเพิ่มอีก 20 วัน

เนื่องจากมีงานนอกสัญญาเพิ่มเติม

     ตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์ส่งมอบ 11ส.ค.60 ใช้เวลาก่อสร้าง ตัวบ้าน 71 วัน

คืบหน้างาน เพิ่มนอกเหนือสัญญา ทำรั้วปรับภูมิทัศน์ ของวันที่ 9-18 ส.ค.60

หลังช่างเข้าหน้างาน 81 วัน  ปิดโครงการ 20 ส.ค.60

          รวมภาพหลังสร้างเสร็จทั้งโครงการ อัพเดทภาพ 31 ส.ค.60

                                  งานเพิ่มนอกสัญญา รั้วบ้าน

                           งานเพิ่มนอกสัญญา ห้องน้ำนอกบ้าน

                 บ้านพร้อมโรงจอดรถในตัว ประหยัดค่าสร้างโรงรถ

                       ชุดโต๊ะทานอาหารใช้แบรนอินเด็กซ์แต่งบ้าน

          ห้องนอน เฟอนิเจอร์แต่งบ้านทั้งหมด ใช้แบรนอินเด้กซ์แต่งบ้าน

                       เคาน์เตอร์ครัว บุด้วยกระเบื้องแกรนิโต้เกรดA

ขอบคุณ คุณ เบญญา และ Mr.J  ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทได้สร้างบ้านพัก

ตามแบบที่ต้องการ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

                                   รูปถ่ายปัจจุบัน 2 ก.พ.2561


                                

                                   รับประกันหลังส่งมอบ 6 เดือน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view