http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,970
เปิดเพจ2,122,384

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานก่อสร้าง ตะวันรีสอร์ท ก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิม ออกแบบเป็นบ้านไม้ร่วมสมัยกึ่งทรงไทย เป็นอาคารพักอาศัย คสล.+ไม้จริง ขนาด 4*7 เมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  พร้อมระเบียงหน้า จำนวน 3 หลัง หลังละขนาด 28 ตรม. ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง 672,000.00 บาท/หลัง ไม่รวมระบบสำรองน้ำ ที่โครงการนี้ใช้เชื่อมต่องของเดิม รวมมูลค่าโครงการ  2,016,000.00 ล้านบาท เข้าสำรวจพื้นที่ 18 ต.ค.60 ช่างเดินทางเข้าหน้างาน 23 ต.ค.60 เริ่มเตรียมงาน 24 ต.ค.60 เป็นต้นไป กำหนดเวลาก่อสร้าง 90 วัน สร้างเสร็จ 74 วัน ลดวันทำงานได้ถึง 16 วัน ส่งมอบ 23 ม.ค.61 และเปิดอาคารเพิ่มต้อนรับปีใหม่ ม.ค. 2561 นี้ทันที ทำพิธีลงเสาเอก 6 พ.ย.60 สอบถามข้อมูลสร้างบ้านโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 , 080-517 1400 E-mail:nongmaw145@hotmail.com


     ออกแบบสร้างเป็นอาคารพักอาศัย อาคาร คสล.+ไม้จริง กึ่งทรงไทย

                    เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมหน้างาน 18 ต.ค.2560

เข้าสำรวจอาคารบ้านเก่าเตรียมรื้อไม้มาแปรูปนำมาสร้างตัวอาคารรีสอร์ท 18 ต.ค.60

ช่างจะเข้าทำการรื้อถอน 24 ต.ค.60 นี้

เข้าถึงหน้างานบ่ายวันที่ 23 ต.ค.60 เริ่มทำการรื้อถอนอาคารไม้เก่า 24 ต.ค.60

เช้าทันทีเพื่อนำไม้เก่าไปก่อสร้าง เรือนรีสอร์ท ที่ตะวันรีสอร์ท

รื้อถอนเลือกเฉพาะไม้เก่ามาเตรียมย้ายไปสร้าง อาคารเรือนไทย ที่ตะวันรีสอร์ท

             เข้าหน้างานตะวันรีสอร์ท เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 25 ต.ค.60

เข้าเริ่มงานขุดทำฐานราก 26 ต.ค.60 จะใช้เวลาก่อสร้างจากนี้ไป ไม่เกิน 60

เปิดให้บริการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ทันพอดี

              เช้าวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 เวลา 09.09 น.ทำพิธีลงเสาเอก

หลังทำพิธีลงเสาเอกเสร็จเริ่มงานเทฐานรากทันที จะใช้เวลาก่อสร้างหลังจากนี้ไป

50 วัน ส่งมอบอาคารเรือนไทย 3 หลัง

คืบหน้างานก่อสร้าง ของวันที่ 10 พ.ย.60 หลังวันพิธีลงเสาเอกได้ 4 วัน งานฐาน

รากแล้วเสร็จทั้งสามหลังต่อไปขึ้นงานโครงสร้างทันทีจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 46 วัน

ส่งมอบทั้งสามหลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 15 พ.ย.60 หลังลงเสาเอกได้ 9 วัน งานโครงสร้าง

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 41 วัน ส่งมอบทั้ง 3 หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 20 พ.ย.60 หลังพิธียกเสาเอกได้ 14 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 36 วัน ส่งมอบทั้งสามหลัง

                          ด้านหลังของรีสอร์ท ติดกับแม่น้ำมูล

คืบหน้างานงานก่อสร้างของวันที่ 25 พ.ย.60 หลังพิธีลงเสาเอกได้ 19 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 31 วัน ส่งมอบทั้ง3หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 4 ธ.ค.60 หลังพิธีลงเสาเอกได้ 28 วัน ขึ้นงาน

สถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 22 วันส่งมอบทั้ง 3  หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 ธ.ค.60 หลังพิธีลงเสาเอกได้ 34 วัน ช่วงงาน

สถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 16 วัน ส่งมอบทั้ง 3 หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 18 ธ.ค.60 หลังวันทำพิธีลงเสาเอกได้ 42 วัน ช่วง

งานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่เกิน 8 วัน ส่งมอบทั้ง 3 หลัง วัสดุตกแต่ง

ภายในที่สั่งทำเข้าไม่ทัน ขยายเวลา เพิ่มอีก 15 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 27 ธ.ค.60 หลังพิธีลงเสาเอกได้ 51 วัน ช่วงงาน

ตกแต่งภายใน หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 เปิดทำงานปกติ 2 ม.ค.61

ขยายเวลาเพิ่มอีก 10 วันหลังเปิดงานปีใหม่ 2561 เนื่องจากวัสดุตกแต่งภายใน

ที่สั่งผลิต เข้าช้ากว่ากำหนด 23 ม.ค.61 ส่งมอบทั้ง 3 หลัง

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 19 ม.ค.61 หลังเปิดปีใหม่มาทำงานได้ 17 วัน เหลือ

ติดตั้งบานประตูหน้าต่างเก็บงานสี

       ห้องน้ำภายในแต่งด้วยกระเบื้องและสุขภัณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมด

                         ภายในบุด้วยแผ่นผนังสำเร็จ

                                  พื้นไม้กระดานสวยงาม

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม แบบเรือนไทย สร้างด้วยวัสดุ ฐานรากถึงคานรับพื้น

วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ตัวอาคาร ผสมด้วยไม้และแผ่นผนังสำเร็จ


ล้างทำความสะอาดพื้นที่ส่งมอบงาน วันที่ 23 ม.ค.61 รวมวันทำงานโครงการนี้

ที่กำหนดไว้ 90 วัน ใช้เวลาสร้างจริง 74 วัน สร้างเสร็จก่อนกำหนด 16 วัน

ขอขอคุณท่านอาจารย์ มนัสและครอบครัว เจ้าของตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก

จ.บุรีรัมย์ ที่มอบความไว้วางใจให้ บริษัท ได้เข้ามาออกแบบอาคารเรือนไทยสร้าง

เป็นอาคารพักอาศัยเพิ่มเติมจากโครงการเดิม ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้

รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง


                             

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view