http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,953
เปิดเพจ2,122,367

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า คุณ จักรวัฒน์ พุ่มประดิษฐ์ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ใช้รูปภาพ 3 D ที่ลูกค้านำมาปรึกษา ออกแบบสร้างตามต้องการ ใช้รหัส  VIP A 90 ทรงโมเดิร์น ยกใต้ถุนสูงเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ขนาด 9.0*10.80 เมตร 3 ห้้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1 โถง 1ระเบียงหน้า ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมอยู่ 1.79 ล้านบาท ( ไม่รวมรั้วสำเร็จอัดแรง ) เข้าสำรวจพื้นที่ ศุกร์ที่ 17 พ.ย.60 ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 29 พ.ย.60  ช่างเข้าหน้างาน 7 ม.ค.61 กดเสาเข็ม 8 ม.ค.61 เริ่มงานฐานราก ใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 135 วัน หลังช่างเข้าหน้างาน สอบถามข้อมูล โทร 02-046 7097 , 097-074 8095 E-Mail:nongmaw145@hotmail.com


                           ทรงโมเดิร์น VIP A 90 ขนาด 9.0*10.80

                          เข้าทำสำรวจพื้นที่ ศุกร์ที่ 17 พ.ย.60

                            ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 29 พ.ย.60

              เข้าปรับถมดินเตรียมหน้างาน 30 พ.ย.60 วันเดียวแล้วเสร็จ

ช่างเข้าหน้างานเริ่มงานฐานราก เข้าถึงหน้างาน 7 ม.ค.61- 8 ม.ค.61 เริ่มงานกด

เข็มเตรียมงานฐานรากทันที จะใช้เวลาก่อสร้าง 120 วันหลังช่างเข้าหน้างาน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 26 ม.ค.61 หลังจากกดเข็มเสร็หยุดไป 17 วัน เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ ที่ดิน สำรวจแนวเขตให้เรียบร้อย ช่างเข้าก่อสร้างทั้งตัวบ้านและงาน

รั้วพร้อมกัน จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 103 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 3 ก.พ.61 หลังช่างเริ่มงานจริงได้ 9 วัน ช่วงงาน

ฐานราก+โครงสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 111 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 7 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 13 วัน ปิดงานฐาน

รากต่อไปขึ้นงานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 107 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 11 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 17 วัน ขึ้นงานโครง

สร้าง ทั้งบ้านและรั้ว จะใช้เวลาอีกก่อสร้างอีก 103 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 21 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 27 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 93 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ บ้าน+รั้ว

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 25 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 31 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 89 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 8 มี.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 42 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 78 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 17 มี.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 51 วันจะใช้เว

ลาก่อสร้างอีก 69 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 31 มี.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 65 วันจะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 55 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 11 เม.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 76 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 44 วันส่งมอบทั้งโครงการหยุดประจำปีวันสงกรานต์ 12-17

เปิด 18 เม.ย.61

คืบหน้างานก่อสร้าง หลังเปิดงานสงกรานต์ 18 เม.ย.-10 พ.ค.หลังช่างเข้าหน้า

งานได้ 98 วัน จะใช้เวลาก่อสร้างและทดลองระบบอีก 22 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 11 พ.ค.61-1 มิ.ย.61หลังช่างเข้าหน้างานได้ 117

วัน จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 15 วันส่งมอบทั้งโครงการ โครงการนี้เพิ่ม วันทำงานอีก

15 วัน เนื้องจากมีงานเพิ่มนอกสัญญา เลยต้องขยายเวลาการทำงานจากเดิม 120

วัน เพิ่มอีก 15 วัน


ตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์ วันที่ 16 มิ.ย.61 รวมใช้เวลาก่อสร้างบ้านพร้อมรั้วทั้งหมด 135 วัน

บ้านหลังนี้ลูกค้าให้ติดลิฟท์เพิ่มไว้ใช้อำนวยความสะดวกคุณแม่ที่ต้องนั่งรถเข็น

         ประตูรางเลื่อนหลังบ้าน                      ประตูรางเลื่อนหน้าบ้าน

                ประตูรีโหมดหน้าสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

           งานเพิ่มนอกสัญญา ปรับภูมิทัศน์จัดสวนหินหลังส่งมอบตัวบ้าน


จะมีภาพคืบหน้างานเพิ่มมาอัพเดทเร็วๆนี้

                                     รับประกัน 6 เดือน

                              


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view