http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,943
เปิดเพจ2,122,357

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ลูกค้านำภาพต้นแบบบ้าน แบบภาพ 3D มาให้แก้ไขเขียนแบบสร้าง รหัส VIP A 88 ขนาด 7.0*12.30 เมตร สร้างบ้าน คสล.ยกสูงบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวมเนื้อที่ใช้สอย 172.20 ตรม. ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1โถง ( แก้ไขแบบชั้น 2 ย้ายครัวลงมาชั้นล่าง ) พร้อมระเบียงหน้า ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างที่ 1.59 ล้านบาท เข้าสำรวจพื้นที่ 1 ส.ค.60 ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 8 ส.ค.60 เข้าหน้างานเริ่มงานฐานราก 16 ม.ค.61 จะใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 90 วันหลังช่างเข้าหน้างาน สอบถามข้อมูลโทร 02-046-7097 , 097-074 8095 E-Mail:nongmaw145@hotmail.com

                                    บ้านต้นแบบ ภาพ 3 D

             ออกแบบ เป็นบ้าน เดี่ยว  ยกสูง 2 ชั้น รหัส  VIP A 88

                           เข้าสำรวจพื้นที่ วันที่ 1 ส.ค.60

เข้าติดต่อสำนักงานที่ดินสอบแนวเขตและปรับถมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

27 พ.ย.60

เข้าพื้นที่ กดเสาร์เข็ม 16 ม.ค.2561 เริ่มงานฐานรากจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน90วัน

พร้อมงานรั้วเพิ่ม

คืบหน้างานก่อสร้าง 26-28 ม.ค.61 หลังเข้ามากดเสาเข็ม 1 วันและรอเข้าก่อสร้าง

เนื่องจากรอชี้แนวเขต 10 วัน รวมช่างเข้าหน้างาน 4 วัน ต่อจากนี้เริ่มสร้างทันที

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 86 วัน ส่งมอบทั้งโครงการพร้อมงานรั้วเพิ่ม

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 3 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 10 วัน ช่วงงาน

ฐานราก จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 80 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 7 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 14 วัน ปิดงานฐาน

ราก ต่อไปขึ้นงานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 76 วันส่งมองทั้ง

โครงการ

                      ติดตั้งรั้วตาข่ายกันสนิมใช้เวลา 1 สัปดาห์

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 16 วัน ปิดงานฐาน

ราก ต่อไปขึ้นงานโครงสร้างตัวอาคารจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 74 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 16 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 22 วัน ขึ้นโครง

สร้างชั้นสอง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 68 วันส่งมอบทั้งโครงการ ไม่รวมงานเพิ่มหากมี

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 20 ก.พ.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 26 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 64 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 15 มี.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 42 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 48 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 28 มี.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 55 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 35 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ บ้านพร้อมรั้ว+โรงรถ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 9 เม.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 67 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 23 ส่งมอบทั้งโครงการ ไม่รวมงานเพิ่มนอกสัญญา หยุดสงกรานต์

12-17 เม.ย. เปิดงาน 18 เม.ย.

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 23 เม.ย.61 หลังเปิดงานหยุดสงกรานต์ ช่างเข้าหน้า

งานได้ 73 วัน

คืบหน้างานก่อสร้าง ของวันส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ 11 พ.ค. 61 หลังช่างเข้าหน้า

งาน 89 วัน เสร็จก่อนกำหนด 1 วัน โครงการนี้กำหนดวันทำงานไว้ 90 วัน เฉพาะ

ตัวบ้าน มีงานเพิ่มเติม และงานรั้วนอกสัญญา ทำเสร็จพร้อมกันทั้งหมดภายใน 89 วัน

                     11 มิ.ย.61 อัพเดทภาพหลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว


                                 

                                 รับประกันหลังส่งมอบ 6 เดือน


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view