http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,980
เปิดเพจ2,122,394

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ลูกค้าใช้แบบที่จ้างช่างออกแบบมาต่างหากและจ้างช่างมาทำ ก่อนหน้าบริษัทจะเข้าไปสำรวจและดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากช่างที่จ้างมาก่อนหน้าไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดได้เจ้าของบ้านเลยยกเลิกสัญญา จึงได้ว่าจ้างบริษัทให้เข้าทำสำรวจเมื่อวันที่ 17 ส.ค.61และเข้าไปทำการก่อสร้างต่อวันที่ 20 ส.ค.61 ทันที ขนาดของบ้าน 12.00*14.00 เมตร บ้านเดี่ยว สองชั้นครึ่ง ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 301 ตร.ม.มูลค่า ค่าก่อสร้างรวมทั้งโครงการ กว่า 4.7 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างต่อโครงการนี้ทั้งหมด 122 วัน สอบถามข้อมูลสร้างบ้านโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 e-mail:nongmaw145@hotmail.com


                       ภาพ 3 D  บ้านต้นแบบ ขนาด 12.00*14.00

เข้าทำสำรวจ 17 ส.ค.61 สภาพก่อสร้างไปแล้ว 20%ของโครงการและผิดแบบ

               ช่างเข้าหน้างาน 20 ส.ค.61 หลังเข้าทำสำรวจ 3 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 30 ส.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 10 วัน งานโครง

สร้างและงานก่อผนัง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 80 วันส่งมองทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 3 ก.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 13 วัน งานโครงสร้าง

คานรับดาดฟ้า จะใช้เวลาอีก 77 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 6 ก.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 16 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 74 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 20 ก.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 30 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 60 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 30 ก.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 40 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 50 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 13 ต.ค.61หลังช่างเข้าหน้างานได้ 53 วันจะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 37 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 20 ต.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 60 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 30 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 28 ต.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 68 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้าง 22 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 2 พ.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 73 วันจะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 17 วันปิดงานส่งมอบตัวบ้าน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 พ.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 81 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 9 วันที่กำหนดไว้ ส่งมอบทั้งโครงการ หมายเหตุ มีงานแก้ไขเพิ่ม

เติมตกแต่งภายในนอกเหนือจากแบบและรอวัสดุ จะขยายเวลาไปอีก 60 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 27 ธ.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 100 วัน รอวัสดุ

งานตกแต่งภายใน ของมาครบแล้วกำลังเร่งทำงาน ติดเทศกาลหยุดส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ หยุด 28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 หยุดปีใหม่ 5 วัน เปิด 3 ม.ค.62เริ่มงาน

ทันทีจะใช้เวลาอีก 22 วันปิดงานส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างหลังเปิด ปีใหม่ 3 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 ม.ค.62 แล้วเสร็จส่ง

มอบงานรวมเวลาก่อสร้างสำหรับโครงการนี้ 122 วัน ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่มอบ

ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัท ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาส

รับใช้ท่านและญาติมิตรท่านในโอกาสต่อไป

 

                                   ภาพภายในบางส่วน

                         ห้องน้ำทั้งสามห้องแต่งเหมือนกันหมด

                                               ดาดฟ้า

                                               ครัว

         ระบบไฟฟ้าภายในแต่งตามใจเจ้าของบ้าน ( เสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่ )

ภาพบรรยากาศ วันเลี้ยงปิดหน่วยงาน น้ำใจจากน้องบัสและน้องโน๊ตหลังเหน็ด

เหนื่อยมาด้วยกันกว่า 122 วัน จนแล้วเสร็จ เข้าอยู่อาศัยได้แล้ว ขอขอบคุณอีกครั้งครับ 


                           

                               รับประกันหลังส่งมอบ 6 เดือน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view