http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,969
เปิดเพจ2,122,383

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ลูกค้าเลือกแบบบ้าน ภาพ 3 D มาทางบริษัทเขียนแบบสถาปัติย์ให้บ้านเดียวสองชั้น คสล. ใช้รหัสใหม่ VIP A 93 ขนาด 7.50*6.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 62.20 ตร.ม.ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1  โถงรับรองแขก และดาดฟ้า สร้างบนเนื้อที่ 3 งานกว่า ออกแบบสร้างให้ตามงบประมาณที่กำหนดมาและทำโครงการขอสินเชื่อสร้างบ้านให้กับธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง 1,390,000.00 บาท เข้าทำสำรวจและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 4 กันยายน 2561 ทำโครงการสินเชื่อสร้างบ้าน 1 ตุลาคม 2561 ได้รับอนุมัติ 22 ตุลาคม 2561 ใช้เวลาขอสินเชื่อเพียง 22 วันอนุมัติทันที นัดโอนจำนอง 25 ตุลาคม 2561 เสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ ทางบริษัทจัดช่างเข้าหน้างาน 15 พ.ย.2561 ใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 92 วัน หลังช่างเข้าหน้างาน สอบถามข้อมูลสร้างบ้านโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 e-mail:nongmaw145@hotmail.com.co


                                     บ้านต้นแบบ 3 D

      แบบสถาปัติย์สำหรับสร้าง รหัส VIP A 93  ขนาด 7.50*6.00

วันเข้าสำรวจพื้นที่ วันที่ 4 กันยายน 2561 และยื่นขออนุญาตก่อสร้างวันเดียวกัน

        เช้าที่ 1 ตุลาคม 61 เวลา 10 นาฬิกากว่าๆขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมือง

 11 นาฬิกากว่า่ๆของวันที่ 1 ต.ค61 ลงที่สนามบิน จ.ร้อยเอ็ดเดินทางต่อทันที

พาลูกค้ามายื่นขอสินเชื่อที่แบ้งค์ ธอส.สาขา จ.ร้อยเอ็ดวันเดียวกันทันที ได้รับการ

อนุมัติ 22 ต.ค.61 และนัดโอนจำนอง 25 ต.ค.61 ทางบริษัท จัดคิวช่างเข้าหน้า

งาน 15 พ.ย.61 ตามคิวงานที่วางไว้ทันที

             ช่างเข้าถึงหน้างาน 16 นาฬิกาขึ้นไปของวันที่ 14 พ.ย.61

 เช้า 15 พ.ย.61 เริ่มเคลียร์พื้นที่เตรียมงาน สร้างที่พักคนงานและลงวัสดุทันที

16 พ.ย.61 เครื่องจักรเข้าหน้างานแต่เช้าเริ่มงานฐานรากทันที ช่วงงานฐานราก

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 68 วันส่งมอบทั้งโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61 ทำพิธีลงเสาเอกเรียบร้อยหลังช่างเข้าเตรียมหน้างาน

ได้ 8 วัน ต่อไปเริ่มงานโครงสร้างทันที จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 60 วันส่งมอบทั้ง

โครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 26 พ.ย.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 12 วันและหลัง

พิธีลงเสาเอก 4 วัน ปิดงานฐานรากต่อไปเริ่มงานโครงสร้างตัวอาคาร จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 56 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 4 ธ.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 19 วัน ช่วงงาน
โครงสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 49 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 15 ธ.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 30 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 38 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 21 ธ.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างาน 36 วัน ปิดงาน

โครงสร้างต่อไปเป็นงานสถาปัติย์ จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 32 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 24 ธ.ค.61 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 39 วัน ช่วงงาน

สถาปัติย์ หยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 29 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้าง ของวันที่ 27 ก.พ.62 หลังเปิดงานปีใหม่ สั่งหยุดงานแก้ปัญหา

คนงานเสร็จ เริ่มงานต่อ 1 ก.พ.62 รวมวันทำงานหลังช่างเข้าหน้างาน 65 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 25 วันส่งมอบทั้งโครงการ ทางโครงการขยายเวลาก่อสร้างเพิ่ม 22

วัน จากเดิม 70 วันขยายเพิ่มเป็น 92 วัน

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 มี.ค.62 หลังช่างทำงานได้ 75 วัน จะใช้เวลาก่อ

สร้างอีก17 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 16 มี.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 81 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 11 วันส่งมอบทั้งโครงการ

เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบทั้งโครงการ 30 มี.ค.62 รวมใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 92 วัน


                           

                                    รับประกัน 6  เดือน


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view