http://www.viplandandhome.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลงานก่อสร้าง

 อสังหาริมทรัพย์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/12/2010
อัพเดท25/01/2022
ผู้เข้าชม1,244,956
เปิดเพจ2,122,370

หน้าแรก

ผลงานสร้างบ้าน

บ้านไร่ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิศสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.บางหลวงเอียง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานก่อสร้าง โครงการตะวันรีสอร์ท ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัยลูกค้า ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า เทศบาลตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า แขวงทุ่งสี่กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อสังหาริมทรัพย์

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลงานสร้างบ้านอยู่ศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

 


ผลงานสร้างบ้านอยู่อาศัย ลูกค้า ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ลูกค้าโครงการสินเชื่อ ธอส.บ้านต้นแบบทางลูกค้าเลือกมาเองให้ทางบริษัท ออกแบบสร้างให้ตามงบประมาณที่ขอมาจากภาพตัวอย่างภาพ 3 D ออกแบบงานสถาปัติย์ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว คสล.รหัสใหม่ VIP A 94 ขนาด 10.50*5.80 เมตร ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ครัว 1 ห้องรับรองแขก 1 ระเบียงหน้า พร้อมโรงจอดรถในตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอย 60.90 ตร.ม.ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการสินเชื่อก่อสร้างบ้าน 1.37 ล้านบาท หลังไม่ใหญ่สร้างได้ครบทุกฟังชั่นการอยู่อาศัย เข้าทำสำรวจพื้นที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างพร้อมขอสินเชื่อ 18 ตุ.ค.2561 ได้รับอนุมัติ ธ.ค.2561 เข้าปรับถมเตรียมหน้างาน 11 มี.ค.2562 ช่างเข้าหน้างาน 16 มี.ค.2562 ใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 125 วันหลังช่างเข้าหน้างาน สอบถามข้อมูลโทร 02-046 7097 , 097-074 8095 e-mali:nongmaw145@hotmail.com


      นำแบบ 3 D มาออกแบบสร้่าง รหัส  VIP A 94 ขนาด 10.50*5.80 เมตร

เข้าทำสำรวจพื้นที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและทำโครงการสินเชื่อ กับ ธอส.สาขา

กระบี่ 18 ตุ.ค.2561 ได้รับการอนุมัติ ธ.ค.2561

                     เข้าปรับถมเตรียมพื้นที่ 11 มี.ค.2562

              เข้าพื้นที่ประชุมวางแผนเตรียมงานก่อสร้าง 16 มี.ค.2562

                ฝ่ายก่อสร้างเข้าเริ่มงานก่อสร้าง 20 มี.ค.2562

คืบหน้างานก่อสร้างวันเสาร์ที่ 29 มี.ค.62 ทำพิธีลงเสาเอก หลังจากเสร็จพิธีช่าง

ทำงานทันที หลังช่างเข้าหน้างาน 8 วัน หยุดเลือกตั้ง 23-24 มี.ค.62 หยุด 2 วัน

จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 82 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 4 เม.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างานและทำพิธีลงเสา

เอกได้ 13 วัน จะใช้เวลาก่อสร้างอีก 77 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 เม.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 19 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 71 วัน ส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 18 เม.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 25 วัน จะใช้

เวลาก่อสร้างอีก 65 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 10 พ.ค.62 หลังช่างเข้าหน้างาน 44 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 46 ส่งมอบทั้งโครงการ หากฝนไม่ตกหนักมากคงไม่ต้องขยายเวลา

การทำงานเพิ่ม ที่ผ่านมาแข่งฝนสร้างมาตลอด

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 15 พ.ค.62 หลังช่างเข้าทำงานได้ 49 วัน จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 41 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 20 พ.ค.62 หลังช่างทำงานได้ 54 วัน จะใช้เวลาก่อ

สร้างอีก 36 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 31 พ.ค.62 หลังช่างทำงานได้ 65 วันจะใช้เวลาก่อ

สร้างอีก 25 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 8 มิ.ย.62 หลังช่างเข้าหน้างานได้ 73 จะใช้เวลา

ก่อสร้างอีก 17 วันส่งมอบทั้งโครงการ

คืบหน้างานก่อสร้างของวันที่ 15 มิ.ย.62 หลังช่างทำงานได้ 80 วัน จะใช้เวลา

เก็บงานอีก 10 วัน ส่งมอบตัวบ้าน

รวมภาพบรรยากาศวันส่งมอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั่วไทย สำหรับ

ครอบครัวคุณครู รร.เขาพนมเบญจา ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่

 15 ส.ค.62 รวมใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ 125 วัน สำหรับโครงการนี้กำหนด

วันก่อสร้างไว้ 90 วันเนื่องจากภาคใต้ฝนตกแทบทุกวัน เลยต้องต่ออายุสัญญา

เพิ่ม 35 วัน แล้วเสร็จส่งมอบปิดโครงการ ขอขอบคุณครูวุฒิและครอบครัวที่มอบ

ความไว้วางใจในบริการของเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอ

กาศต่อไป


 

                            

                                   รับประกันตัวบ้าน 6 เดือน

  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

view